A - Z Generics

Ibalizumab

Ibandronic Acid

Ibandronic Acid + Calcium + Vitamin D3

Ibandronic acid+ Calcium Orotate

Ibrutinib

Ibuprofen

Ibuprofen + Phenylephrine

Ibuprofen + Pseudoephedrine

Ibutilide

Icosapent

Idarucizumab

Idoxuridine 0.1% Eye prep

Ifosfamide

Iloperidone

Imatinib

Imipenem + Cilastatin

Imipenem + Cilastatin + Relebactam

Imipramine Hydrochloride

Imiquimod Topical

Immune Serum Globulin Human

Immuno booster

Immunoglobulin-G Human + Maltose

Inactivated Oral Cholera Vaccine

Indacaterol

Indacaterol + Glycopyrronium

Indacaterol + Glycopyrronium bromide + Mometasone

Indapamide

Indapamide + Amlodipine

Indapamide + Perindopril Erbumine

Indinavir

Indomethacin

Infliximab

Influenza vaccine inactivated (split virion)

Inositol nicotinate

Inotuzumab

Insulin (Human) N

Insulin (Human) R

Insulin (Human) Regular + Insulin (Human) Isophane (pre mixed)

Insulin Aspart

Insulin Aspart Biphasic

Insulin Degludec

Insulin degludec + Insulin aspart 70/30 premixed

Insulin Detemir

Insulin Glargine

Insulin Glulisine

Insulin Lispro

Insulin Lispro (25%/50%) + Insulin Lispro Protamine (75%/50%) mix

Interferon Alfa-2a

Interferon Alfa-2b

Interferon Beta 1a